Wystawy:

  • Wernisaż wystawy STOP SMOG w Częstochowie. / 05.2019/

Artystyczny apel o radykalną walkę ze smogiem. ➜ http://martadunal.pl/2019/05/23/wernisaz-wystawy-stop-smog/

  • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Indywidualna wystawa podczas Międzynarodowej Konferencji dotyczącej mniejszości narodowej Nigeryjczyków w Polsce.

  • Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie / 2013.

Wystawa indywidualna Morphogenetics. Instalacja morfogeniczna.➜ http://martadunal.pl/2014/10/29/morphogenetics-wystawa/

PRASA :